Scientific Committee from Turkey

Prof.Dr. Ensar NİŞANCI Namık Kemal University
Prof.Dr. Seyfettin ERDOĞAN İstanbul Medeniyet University
Prof.Dr. Salih ÖZTÜRK Namık Kemal University
Prof.Dr. Murat ÇETİN Namık Kemal University
Assoc.Prof.Dr. Ayfer GEDİKLİ İstanbul Medeniyet University
Assoc.Prof.Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM Namık Kemal University
Assoc.Prof. Emrah İsmail ÇEVİK Namık Kemal University
Assoc.Prof. Ümit İZMEN Namık Kemal University
Assoc.Prof. Ayşe FİLDİŞ Namık Kemal University
Assoc.Prof. Korhan ARUN Namık Kemal University
Assist.Prof.Dr. Nüket KIRCI ÇEVİK Namık Kemal University
Assoc.Prof. Seda H. BOSTANCI Namık Kemal University
Assoc.Prof. Seda YILDIRIM Namık Kemal University
Assist.Prof.Dr. Elif KIRAN Namık Kemal University
Assist.Prof.Dr. Gökhan OĞUZ Namık Kemal University
Assist. Prof. Dr. Veli SIRIM Namık Kemal University

 

Scientific Committee from UTM

Dr. Mohd Fauzi bin Abu @ Hussin Hussin
Dr. Norhidayu bt Muhamad Zain  
Prof. Dr. Arieff Saleh bin Rosman Dean of FTI, UTM
Prof. Dr. Farahwahida bt Mohd Yusof Director of CFIRST,UTM
Prof. Dr. Kamaruzaman Yusoff Head of WAC-RG
Dr. Ahmad Muhyuddin bin Hj. Hassan UTM
Prof. Dr. Ruhanas bt Harun UPNM
Assoc. Prof. Dr. Hussin bin Salamon  
Assoc.Prof.Dr. Jima’ain bin Safar  
Dr. Ahmad Marzuki bin Mohamed  
Assoc. Prof. Dr. Ahmad bin Che Yaacob UTM
Prof.Dr. Badlihisham bin Mohd Nasir  
Assoc.Prof.Dr. Khalif Muammar Director of CASIS, UTM
Assoc.Prof.Dr. Ahmad Kilan Kilani Bin Mohamed,UTM
Dr. Mansoureh Ebrahimi UTM
Dr. Abdul Hafiz bin Abdullah UTM