2018-07-18

BilgilendirmeDistinguished Scientists,
 
We are honored to invite you to the 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENT TRENDS IN THE MIDDLE EAST (ICCTME 2018) which will be held at Tekirdağ Namık Kemal University on November 5-8, 2018. ICCTME 2018 (http://icctme2018.nku.edu.tr) will be organized through the cooperation of the Faculty of Economics and Administrative Sciences, Tekirdağ Namık Kemal University, and West Asia Civilization Research Group, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia (UTM). ICCTME 2018 will create opportunities for researchers from all branches of social
sciences and humanities to exchange ideas and develop policies on Middle East. 
 
ICCTME 2018 is based on a multi-disciplinary approach. There is a wide range of themes and sub-themes listed on the web site. But papers on other topics will also be evaluated.
 
 The evaluation process for the acceptance of the papers will be completed within 3 days.
 Abstracts and papers can be submitted in MS word format, and should be emailed to conferenceicctme2018@gmail.com
 
PUBLICATION FACILITIES
 
All abstracts will be published electronically in the ICCTME 2018 Abstracts Book with the ISBN number as PDF. In addition, all full text papers will be published electronically in the ICCTME 2018 Proceedings Book with the ISBN number as PDF. Those papers will be given priority in the evaluation process, if the authors would like to publish their papers as articles in the following journals: 
 
 Balkan Journal of Social Sciences (Balkan Sosyal Bilimler Metinleri) link: dergipark.gov.tr/bsbd
 Papers on Social Sciences (Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi) link: dergipark.gov.tr/sbm
 Journal of Emerging Economy and Policy (JOEEP) link: dergipark.gov.tr/joeep
 A special issue in International Journal of Islamic and Civilization Studies (UMRAN), University Technology of Malaysia. jurnalumran.utm.my/index.php/umran
 International Journal of Economics and Finance Canadian Center of Science and Education
 Asian Culture and History, Canadian Centre of Science and Education, ccsenet.org/journal/index.php/ach
 Papers will be considered to be published in a national or international editorial book.
 
ACCOMODATION
 
There are many different category hotels near by NKU. For information on accommodation facilities, please visit the congress web site http://icctme2018.nku.edu.tr. The participants may directly contact the enlisted hotels or may search for other alternatives. Researchers may also participate in the congress without accommodation.
 
IMPORTANT DATES
 
Abstract Submission Deadline: October 5, 2018
Full Text Submission Deadline: November 18, 2018
Conference Date: November 5-8, 2018
Registration Deadline: October 20, 2018
 
Registration Fee: FREE OF CHARGE. All coffee breaks during the congress are free for our participants.
 
This conference aims to bring together leading academic scientists, researchers, specialists and young scholars from all corners of the world to exchange and share their experiences and research results on all aspects of the Middle East. We would like to see you among the scholars that will attend the ICCTME 2018 conference. 
 
For more information please visit the congress web site http://icctme2018.nku.edu.tr.
 
For all your questions and suggestions, please contact us via email at conferenceicctme2018@gmail.com.
 
ICCTME 2018 Working Committee
 
 

Saygıdeğer Bilim İnsanları

Sizleri  Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve West Asia Civilization Research Group, Faculty of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia (UTM) işbirliği ile 5-8 Kasım 2018 tarihlerinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nde 2.'si düzenlenecek olan INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENT TRENDS IN THE MIDDLE EAST (ICCTME 2018) adlı uluslararası kongremize davet etmekten onur duyuyoruz. Kongremiz dünya çapında pek çok üniversiteden araştırmacılara, Orta Doğu ile ilgili yeni fikirleri, güncel konuları ve politikaları sunma, paylaşma ve tartışma imkanı sağlamaktadır. 

 • Çok disiplinli bir bakış açısına sahip olan ve kongremizin geniş bir alanı kapsayan konu başlıkları web sitemizin Konu Başlıkları sayfasında yer almaktadır.
 • Konu başlıkları arasında yer almayan alanlardan gelecek bildiriler de değerlendirmeye alınacaktır.
 • Bildirilerin kabulüne ilişkin değerlendirme süreci en geç 3 gün içerisinde tamamlanarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.
 • ICCTME 2018  kongre dili Türkçe, Malayca ve İngilizcedir.


YAYIN İMKANLARI

Bütün özet bildiriler elektronik ortamda PDF olarak ISBN numarası alınmış özet bildiri kitabında yer alacaktır. Ayrıca tüm tam metin bildiriler de elektronik ortamda PDF olarak ISBN numarası alınmış tam metin bildiri kitabında yer alacaktır. 

Aşağıda yer alan akademik dergilerde bildirinizi makale olarak yayımlamak istemeniz halinde, değerlendirmede sizlerin çalışmalarınıza öncelik tanınacaktır.

 • Balkan Journal of Social Sciences (Balkan Sosyal Bilimler Metinleri) link: dergipark.gov.tr/bsbd
 • Papers on Social Sciences (Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi) link: dergipark.gov.tr/sbm
 • Journal of Emerging Economy and Policy (JOEEP) link: dergipark.gov.tr/joeep
 • A special issue in International Journal of Islamic and Civilization Studies (UMRAN), University Technology of Malaysia. jurnalumran.utm.my/index.php/umran
 • International Journal of Economics and Finance Canadian Center of Science and Education
 • Asian Culture and History, Canadian Centre of Science and Education, ccsenet.org/journal/index.php/ach
 • Seçilmiş makaleler ulusal veya uluslararası bir kitapta kitap bölümü olarak yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

 

 

KONAKLAMA

Konaklama için kongrenin yapılacağı Tekirdağ’da birçok farklı alternatif bulunmaktadır. Konaklama seçenekleri için kongre web sayfasını (http://icctme2018.nku.edu.tr) ziyaret edebilirsiniz. Katılımcılar bu otellerle ya da tercih edecekleri diğer alternative yerlerle kendileri doğrudan temasa geçebilir. Dileyen katılımcılar kongremize konaklamasız olarak da katılabilirler.

Kayıt Ücreti: KONGRE KATILIMI ÜCRETSİZDİR. Kongre süresince verilen tüm ikramlar ücretsizdir.

ICCTME 2018 kongresi dünyanın çeşitli bölgelerinden önde gelen bilim insanlarını, araştırmacıları, uzmanları ve genç akademisyenleri Orta Doğu ile ilgili tüm konular üzerinde bilgi ve görüş alış verişi, araştırma ve deneyim paylaşımı, araştırma sonuçlarının sunumu ve tartışılması ve politika geliştirilmek üzere bir araya getirmeyi hedefler. Sizi de kongremiz katılımcıları arasında görmekten büyük memnuniyet duyacağız.

 

ÖNEMLİ TARİHLER


Özet Bildiri Gönderilebilir Son Tarih: 15 Ekim 2018 
Tam Metin Gönderilebilir Son Tarih: 18 Kasım 2018 

Kayıt İçin Son Tarih: 20 Ekim 2018 

Kongre Tarihi: Kasım 5-8, 2018

 • Tam metin göndermek isteğe bağlıdır. Tam metin göndermeyen katılımcıların bildirileri özet olarak bildiri kitabında yer alacaktır.
 • Kongreye katılmayarak kayıt yaptıran kişilerin bildirileri poster bildiri bölümünde ve gönderim şekline bağlı olarak tam metin ya da özet metin olarak ilgili kongre bildiri kitapçığında yer alacaktır.


ICCTME 2018 Düzenleme Kurulu